Centrum Handlowe Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach

W Centrum Handlowym Stara Kablownia
do zamontowania sufitów użyto systemu
OMNIA® Clip In. Zaletami tego rozwiązania
są szybki montaż paneli oraz maksymalne
zminimalizowanie przerw między nimi.